S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 19,80 EUR
skladom
naša cena 25,48 EUR
skladom
naša cena 19,43 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 11,23 EUR
skladom u dodávateľa
naša cena 11,65 EUR
skladom u dodávateľa
naša cena 4,60 EUR
skladom

» Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok pri nákupe v e-shope  www.dodazda.sk

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Reklamačný poriadok je spracovaný podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a v súlade so zákonom 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len "reklamácie").

"Predávajúci" je obchodná spoločnosť  PANEA spol.s r.o. Vlčie hrdlo 569/62, 821 07 Bratislava

IČO: 47129956,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislaval .,ODDIEL :Sro,VLOŽKA 88732/B

DIČ: 2023750784

IČ DPH: SK2023750784

„Kupujúci" je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorý je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať predávajúcemu nasledovné:

 • Písomné odstúpenie od zmluvy ktoré musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny.
 • Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (návodu, záručného listu ak bol dodaný spolu s tovarom). Tovar musí byť v originálnom obale (musí obsahovať aj originálne visačky), nepoužitý a nepoškodený
 • Doklad o kúpe

 

V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva (originálne visačky) je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Tovar je potrebné poslať doporučene a poistený (zásielku odoslanú na dobierku NEPREBERIEME ! ) , nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu počas prepravy k predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar v lehote 15 pracovných dní od obdržania tovaru a všetkých dokladov potrebných k odstúpeniu od zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Vybavovanie reklamácií sa riadi o zákonníkom a záručnými podmienkami konkrétneho tovaru.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo jej častí) spôsobené užívaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vplyvom silného vetra a nešetrného zaobchádzania a nešetrnej manipulácie !

Panea spol.s r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Panea spol.s r.o. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručné opravy sú vykonávané autorizovanými servisnými strediskami. Kupujúci si môže právo na reklamáciu uplatniť osobne alebo poštou na adrese našej prevádzky : Panea spol. s r.o., Blatná na Ostrove 344, 930 32 . O priebehu reklamácie Vás budeme informovať.

Podmienky zasielania reklamovaného tovaru priamo do Panea spol. s r.o. :

Reklamáciu si môže zákazník uplatniť:

 • zaslaním tovaru prepravnou spoločnosťou na našu adresu s popisom reklamovanej závady
 • poštou zaslaním tovaru poštou na adresu našej prevádzky v Blatná na Ostrove 344, s.č.930 32 s popisom reklamovanej závady
 • telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0917 575 188
 • e-mailom reklamacie@dodazda.sk

 

Pri uplatnení práva na opravu doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list (pokiaľ bol súčasťou balenia). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti firmy Panea spol. s r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), zákazník doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode s firmou Panea spol. s r.o.. Reklamácie je nutné adresovať na Panea spol. s r.o. Blatná na Ostrove 344, 930 32

Príjem reklamácií Panea spol. s r.o. Bratislava

Reklamácie posiela zákazník na vlastné náklady. Všetky iné typy zásielok (kuriérom na náklady prijímateľa, dobierkou) budeme odmietať a posielať naspäť.

Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. V prípade neuznania reklamácie hradí prepravné zákazník formou dobierky.

V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu je spotrebiteľ povinný odovzdať tovar kompletný(obal dáždnika) a vo vhodnom obalovom materiály, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru - najlepšie v pôvodnom obale. Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ktorý nebude vhodne zabalený a odovzdaný s kompletným príslušenstvom.

Naša firma sa zaväzuje vybaviť reklamáciu fyzickým osobám (záručné opravy) do 30-tich dní od dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru (ak posielate tovar poštou, potom začína záručná doba bežať od dňa prevzatia balíčku naším zamestnancom), pokiaľ sa nedohodne inak s klientom pri vzájomnom súhlase.

V prípade, že tovar reklamuje právnická osoba (SZČO, firma), môže doba reklamácie v niektorých prípadoch trvať dlhšie ako 30 dní (záručný servis alebo dodávateľ nevybaví reklamáciu v 30 dňovej lehote).

Firma Panea spol. s r.o. Bratislava. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných poveternostných podmienkach(pri dáždnikoch je to sílný vietor,pri pršiplášťoch sálavé teplo) , zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou. Tovar nie je pracovný odev !

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie spravidla odoslaný kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. písomnou výzvou na prevzatie kupujúcim určeného plnenia
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu - fyzickej osobe vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade právnickej osoby (SZČO, firma) môže byť doba 30 dní prekročená.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená bezplatne, včasne a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar

 

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar  spolu viac ako 180 dní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Výmena tovaru.

Výmena tovaru je možná do 7 dní od dodania tovaru zákazníkovi. Pri výmene tovaru z dôvodu inej  farby alebo za iný tovar hradí zákazník prepravné náklady k predávajúcemu a aj od predávajúceho ku kupujúcemu (zákazníkovi) za cenu dopravy prepravnej spoločnosti alebo slovenskej pošty. Prepravné náklady prepravnej spoločnosti + dobierka 7€. Pri platbe zálohovej faktúry za úhradu prepravy k zákazníkovi je suma 5€.

NTU4ND